×

مشاهده ی متن آگهی قبل از پرداخت

سلام بنده میخواهم آگهیم را قبل از پرداخت تایید نهایی کنم ولی وقتی روی علامت چشم کلیک میکنم صفحه ی بی ربط باز میشود

22بهمن پاسخ
امین رضایی

بسیار عالی

22بهمن پاسخ
امین رضایی

بسیار عالی

22بهمن پاسخ
امین رضایی

بسیار عالی

22بهمن پاسخ
امین رضایی

بسیار عالی