مشخصات فردی

جنسیت:
تابعیت:
وضعیت نظام وظیفه:
/ تاهل:
کد ملی:
شماره گذرنامه:
سلامت جسمانی: سالم معلول
نوع معلولیت
استان:
شهر:
منطقه:
آدرس:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ایمیل:
کد پستی:
تلفن ضروری:
نام و نام خانوادگی:
نسبت:

تجارت شغلی

وضعیت همکاری:
نوع همکاری
علت ترک همکاری

سوابق تحصیلی

(به ترتیب از آخرین مدرک)


دوره های آموزشی

سطح مبتدی متوسط پیشرفته امکان ارائه مدرک بله خیر

مهارت ها

کم متوسط زیاد خواندن نوشتن کم متوسط زیاد

انتخاب شغل

(انتخاب دو شغل مجاز است)

بلند مدت / تمام وقت دورکاری پروژه ای کوتاه مدت تمام وقت پاره وقت شیفتی حداقل حقوق درخواستی میزان تعیین شده توسط کارفرما
حداقل تعیین شده وزارت کار